תחנות שרות

מרכז

א.ציון מושבים לרכב
רח' ירוק 75 א. התעשייה כנות
טל: 08-9407794
פקס 08-9301613
אלקטרו חדרה בע"מ
רח' בעלי המלאכה 17
טל: 04-6333751

דרום

המניע יוסי גז
קריית עתידים 1 באר שבע
טל: 08-6230245
פקס: 08-6272566

אילת

אריקור דוד
הסתת 2 אילת
טל: 08-6377429
פקס: 08-6378101

ירושלים

רדיו הרכבים ירושלים
הרכבים 9 ירושלים
טל: 02-6783407

השרון

מלך המזגנים בע"מ
א.ת המערבי כפר קסאם
טל: 052-4762762

צפון

מימון

בלטימור 5 א. התעשייה עכו

טל: 04-9917777

פקס: 04-9553314

מ.ד.א.י

דרך בר יהודה 194 נשר
טל: 04-8215183

פקס: 04-8215207